Aanbiedingsbrief bij 2e nota van wijziging wijziging Wegenverkeerswet 1994

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt een 2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel houdt verband met het mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in voertuigen.