Kamerbrief over 1e uitkomsten real-time simulaties aansluitroutes Lelystad Airport

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de real-time simulatie voor het samenvoegen van het vliegverkeer boven Noord-Holland en Friesland. Deze simulatie was nodig om het effect van het Lelystad-verkeer op de afhandeling van het Schipholverkeer in deze regio beter te kunnen beoordelen.