Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Van Engelshoven stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor Gronings erfgoed'

Minister Wiebes (EZK) en minister Van Engelshoven (OCW) beantwoorden de Kamervragen van de Kamerleden Van Tongeren (GroenLinks), Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) over het bericht 'Van Engelshoven stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor Gronings erfgoed'.