Beantwoording vragen over het ontwerpbesluit wijziging LVB nachtvluchten

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen uit het verkorte schriftelijke overleg over het ontwerpbesluit wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB). De vragen gingen over de vaststelling van een maximum aantal voor nachtvluchten op de luchthaven Schiphol.