Beantwoording vragen over het bericht ‘Promotiemeisjes van Heineken verkopen bier met hun lichaam’

Minister Kaag (Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt vragen van de leden Alkaya (SP), Kuik (CDA) en Voordewind (ChristenUnie) over het bericht ‘Promotiemeisjes van Heineken verkopen bier met hun lichaam’.