Bijlage 2 Wetgevingsbrief DNB

Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer over de knelpunten die AFM en DNB constateren op het terrein van de financiële markten en geeft hier een reactie op.