Kamerbrief inzake kabinetsaanpak en voortgangsrapportage over het Nationaal actieprogramma tegen discriminatie

Minister Ollongren ( BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de kabinetsaanpak van discriminatie en de voortgangsrapportage over het Nationaal actieprogramma tegen discriminatie.