Aanbieding rapport over budgetverdeelmodellen sociaal domein

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Zoeken naar balans: Een kwalitatief onderzoek naar discrepanties in de budgetverdeelmodellen voor het sociaal domein'.