Beantwoording Kamervragen over Airbnb hypotheek

Antwoorden van minister Ollongren (BZK) op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over de mogelijkheden van een Airbnb hypotheek.