Beantwoording Kamervragen over de komst van een zelfmoordmachine naar de uitvaartbeurs in Amsterdam

Antwoorden op vragen van de Kamerleden Dik-Faber, Voordewind (beiden CU) en Van der Staaij (SGP) over de komst van een zelfmoordmachine naar de uitvaartbeurs in Amsterdam.