Beantwoording vragen uit schriftelijk overleg over ontwerpbesluit Onderzoek in een geautomatiseerd werk

Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid. De vragen en opmerkingen gingen over het ontwerpbesluit Onderzoek in een geautomatiseerd werk. Het ontwerpbesluit houdt verband met toepassing van de bevoegdheid met het oog op het vastleggen van gegevens of het ontoegankelijk maken van gegevens.