Beantwoording Kamervragen over vervolg schimmelhuizen

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het vervolg van de aanpak van schimmelhuizen.