Aanbieding ontwerpwijziging Bouwbesluit 2012 (labelverplichting voor kantoorgebouwen)

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 over de labelverplichting voor kantoorgebouwen.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.