Beantwoording Kamervragen over een tekortschietende capaciteit van het stroomnetwerk in Groningen en Drenthe om de geplande zonneparken te faciliteren

Antwoorden van minister Wiebes (EZK) op de vragen die zijn gesteld door het lid Moorlag (PvdA) over een tekortschietende capaciteit van het stroomnetwerk in Groningen en Drenthe om de geplande zonneparken te faciliteren.