Beantwoording Kamervragen over energierekening huishoudens

Antwoorden van minister Wiebes (EZK) aan de Eerste Kamer op de vragen die gesteld zijn door de leden van SP en GroenLinks over energierekening huishoudens.