Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Energy Hogs: Can World's Huge Data Centers Be Made More Efficient?’

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op de vragen die gesteld zijn door het Kamerlid van der Lee (GroenLinks) over het bericht ‘Energy Hogs: Can World's Huge Data Centers Be Made More Efficient?’