Beantwoording Kamervragen over het bericht dat huurders meer moeten betalen door blokverwarming

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het Lid Beckerman (SP) over het bericht dat huurders duizenden euro's meer moeten betalen door blokverwarming.