Kamerbrief met integrale beleidsreactie bij rapporten over Eindberging Radioactief Afval

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt haar integrale beleidsreactie op 3 rapporten over radioactief afval naar de Tweede Kamer. het gaat om 2 eindrapporten van het OnderzoeksProgramma Eindberging Radioactief Afval (OPERA) en om het advies van de Klankbordgroep voor de eindberging van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen Het eindrapport van de kwartiermaker van de klankbordgroep Eindberging stuurt zij mee met de brief.