Kamerbrief over advieswaarde GenX in oppervlaktewater

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over haar verzoek aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om een definitief advies voor een waterkwaliteitsnorm. Een memo over het voorlopige advies van RIVM zit als bijlage bij de brief.