Antwoorden op Kamervragen over de eendenhouderij en vogelgriep

Minister Schouten (LNV) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Ouwehand en Arissen (beiden PvdD) over de gevoeligheid van de eendenhouderij voor vogelpest.