Kamerbrief over status vergoeding eculizumab, ribociclib en atezolizumab

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de geneesmiddelen:

  • het medicijn eculizumab (merknaam Soliris) voor de behandeling van atypisch Hemolytisch Uremisch Syndroom (aHUS) en Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH).
  • de uitkomst van twee sluisprocedures en de vergoeding van het geneesmiddel ribociclib (merknaam Kisqali) voor de behandeling van borstkanker
  • het meidcijn atezolizumab (merknaam Tecentriq) voor de behandeling van longkanker.