Kamerbrief bij rapportage 'De Staat van Ons Water'

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt de rapportage 'De Staat van Ons Water' over de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid naar de Tweede Kamer. Zij vraagt daarbij speciale aandacht voor de onderwerpen waterkwaliteit en klimaatadaptatie.