Wetsvoorstel en Memorie van Toelichting Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen (consultatieversie)

Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen).