Antwoord op Kamervragen over onvindbaarheid van donorvaders

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt Kamervragen van lid Dik-Faber (CU) over de onvindbaarheid van donorvaders.