Beantwoording Kamervragen over vermeende Turkse chantage

Minister Blok (BZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid De Roon (PVV) over vermeende Turkse chantage.