Aanbiedingsbrief tweede Nederlandse SDG-rapportage

Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking biedt de Kamer de tweede rapportage aan over de Nederlandse uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) die op 25 september 2015 door 193 regeringsleiders en staatshoofden in New York zijn overeengekomen.