Beantwoording Kamervragen over bericht waarom KhAD/WAD ambtsbericht van 29 februari 2000 onjuist en onbetrouwbaar is

Minister Blok (BZ) en staatssecretaris Harbers (JenV) beantwoorden vragen van het Kamerlid Ojik (Groen Links) over het bericht 'Waarom het KhAD-WAD ambtsbericht van
29 februari 2000 onjuist en onbetrouwbaar is'