Kamerbrief over landelijk mediabeleid en over aanpassing mediawettelijke doorgifteverplichting

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het landelijk mediabeleid. Tevens stuurt hij het onderzoeksrapport 'Must carry on, onderzoek naar aanpassing van de mediawettelijke doorgifteverplichting'