Kamerbrief over Jaarplan Toezicht 2018 Agentschap Telecom

Staatssecretaris Keijzer (EZK) staart het Jaarplan Toezicht 2018 van Agentschap Telecom aan de Tweede Kamer. Hierin beschrijft het agentschap de ontwikkelingen binnen de verschillende toezichtsdomeinen, de publieke belangen hierbij en de prioriteiten voor het toezicht in 2018.