Aanbiedingsbrief bij de ‘meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang’

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer de ‘meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang’. Hij wil dat iedereen in Nederland de ruimte krijgt om zichzelf te kunnen ontwikkelen en op eigen wijze mee te doen in de samenleving.