Kamerbrief over voortgang onregelmatigheden registratie runderen

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen die zijn genomen na de onregelmatigheden bij de registratie van runderen en kalveren in het Identificatie en Registratiesysteem (I&R).