Kamerbrief Wijziging Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten met betrekking tot pensioenverrekening met WW-uitkering

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de wijzigingen per 1 mei 2018 met betrekkking tot pensioenverrekening met WW-uitkering