Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang

Staatssecretaris Van Ark (SZW) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met aanpassing van de regels met betrekking tot de buitenspeelruimte aan in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 3.4 van de Wet kinderopvang).

Het ontwerpbesluit is tevens aan de Eerste Kamer aangeboden.