Beantwoording Kamervragen over bericht 'Stapels werk door nieuwe eisen toegankelijkheid'

Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Özütok (GL) over het bericht 'Stapels werk door nieuwe eisen toegankelijkheid'. Dit bericht gaat over de toegankelijkheid van websites van overheden.