Memorie van antwoord met betrekking tot wijziging WOR (topbeloningen)

Minister Koolmees (SZW) zendt deĀ Eerste Kamer de memorie van antwoord met betrekking tot de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders.