Uitstelbrief over het verscherpte toezicht op AkzoNobel dat van kracht blijft

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over het verscherpte toezicht op AkzoNobel dat van kracht blijft.