Uitstelbrief over de aansluiting en planning van duurzame energieprojecten

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de aansluiting en planning van duurzame energieprojecten. De projecten gaan over elektriciteitsnetwerken en het beschermen van natuur, landschap en vruchtbare landbouwgrond.