Beantwoording Kamervragen over webpublicatie Groene Groei en CO2-prijs emissiehandel (CBS)

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer, mede namens Staatssecretaris Snel (FIN) de antwoorden op de vragen van het lid Van Raan (PvdD) naar aanleiding van de webpublicatie Groene Groei en het onderdeel CO2-prijs emissiehandel van het CBS.