Kamerbrief over reactie op schriftelijk overleg brief aangenomen moties bij begroting OCW 2018

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media sturen de Kamer een brief met een reactie op vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor OCW over de begroting over 2018 van OCW.