Kamerbrief met oordeel (appreciatie) kabinet over voorstel Meerjarig Financieel Kader EU 2021-2027

De ministers Blok (BZ) en Hoekstra (FIN) sturen de Tweede Kamer het oordeel (de appreciatie) van het kabinet over het Meerjarig Financieel Kader (MJK) voor de jaren 2021-2027 dat de Europese Commissie (EC) heeft voorgesteld op 2 mei 2018. Het MJK heeft betrekking op de begroting van de Europese Unie.