Nader rapport wetsvoorstel wijziging van de Wet financiering sociale zekerheid, de Ziektewet en de Wet tegemoetkoming loondomein

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet financiering sociale zekerheid, de Ziektewet en de Wet tegemoetkoming loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen.