Nota nav verslag Wtt 2018

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018, alsmede een nota van wijziging