Beantwoording Kamervragen over stijging tarieven water en elektriciteit op Bonaire

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Jetten en Diertens (beiden D66) over de stijging van water- en elektriciteitstarieven op Bonaire.