Kamerbrief motie met betrekking tot Systeem Risico Indicatie (SyRI)

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer zijn reactie op de motie en hij vat samen op welke momenten de Tweede Kamer sinds de inwerkingtreding van de AMvB SyRI over de werking van dit instrument is geïnformeerd.