Kamerbrief over aanpak overlastgevende asielzoekers

Staatssecretaris Harbers (JenV) informeert de Tweede Kamer over de aanpak van incidenten en overlast op en rondom COA-locaties, waarbij vreemdelingen met een niet-kansrijke asielaanvraag zijn oververtegenwoordigd.