Kamerbrief over aanpassen Archiefwet en reactie op motie-Segers

Minister Slob (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief met een voorstel om de Archiefwet te moderniseren. Ook reageert de minister op de motie-Segers over de aanpassing van de huidige Archiefwet aan de digitale ontwikkelingen en eisen van transparantie.