Voortgangsrapportage leerlingendaling funderend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen de voortgangsrapportage leerlingendaling funderend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs aan de Tweede Kamer.