Kamerbrief beantwoording feitelijke vragen over Westerse bombardementen op Syrië

Minister Blok geeft de Kamer, mede namens de minister van Defensie, antwoorden op feitelijke vragen van de vaste Kamercommissie van Buitenlandse zaken over het standpunt van het kabinet over de reactie van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk op de aanval in Douma, Syrië en over de ontwikkelingen in EU, NAVO en VN Veiligheidsraad na actie VS, VK en Frankrijk.