Kamerbrief over overzicht verontreinigingen van winningslocaties op land en op zee

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief met een overzicht van alle actieve en inactieve mijnbouwlocaties die na 1 januari 1987 zijn verontreinigd.