Nota van wijziging over ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

Nota van wijziging over de Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden.